Práce s textemOdstranit:

diakritiku
mezery na začatku
mezery na konci
mezery na začatku a konci
zbytečné mezery
všechny mezery
prazdne radky
HTML a PHP značky

Převest:

vše na 1 řádek
Text v Html (vloží <br> na konec řádků)
Text v Html (členění na odstavce <p>...</p>)
HTML v PHP
znaky na HTML entity
HTML entity na znaky

Formát:

na velká písmena
na malá písmena
první písmena vélká
první písmena v každem slově velka